Selected Scientific Work

Download file

ZABILI TĚ, ŘEKLA MÁMA. Afterword in: Herta Müller: Nížiny. Mladá fronta, Prague 2014, pp. 142–148.

ONI DVA. MINIATURA O DOSPÍVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Afterword in: MY 2. Mladá fronta, Prague 2014, pp. 177–187.

PÍŠU, JAKO BY MNE SLEDOVALY CIZÍ OČI. Essay on Sylvia Plath. Literární noviny. 2. 2. 2013, pp. 20–21.

SVĚT TĚ ZMĚNÍ DŘÍV, NEŽ HO SAMA ZMĚNÍŠ. Essay on Ingeborg Bachmann. Literární noviny. 17. 10. 2013.

VIDĚT ROVNĚ DOPŘEDU. Essay on Peter Demetz for his 90th anniversary. Literární noviny, r. XIII. 18. 10. 2012, p. 18.

NAČAPAT TOTALITU NA ŠVESTKÁCH. Afterword in: Herta Müller: Srdce bestie. Mladá fronta, Prague 2011.

MRTVOROZENÁ ELIŠKA FRANKENSTEINOVÁ. Afterword in: Michael Stavarič: Mrtvorozená Eliška Frankensteinová. Labyrint, Prague 2010.

VYKOLEJENÉ ŽIVOTY aneb Průběžné zpochybňování napsaného. Text for the staging of Historický monolog Milady Součkové. Národní divadlo, directed by Jan Antonín Pitínský, premiered: 15. 6. 2010, pp. 54–71.

ČAS, KTERÝ BUDE OBJEVEN. Afterword in: Herta Müller: Cestovní pas. Mladá fronta, Prague 2010, pp. 101–110.

KDYŽ JE HLAD, LZE OCHUTNÁVAT SLOVA. Afterword in: Herta Müller: Rozhoupaný dech. Mladá fronta, Prague 2010, pp. 281–287.

ROSALBA CARRIERA: VLASTNÍ PODOBIZNA. Essay. Galerie Jiří Švestka, cycle Literární sklony aneb Spisovatelé o svém oblíbeném obrazu, objektu, akci, instalaci… Moderated by Petr Borkovec. 21. 10. 2009.

WENZEL VON BOEHMEN – HEILIGER UND HERRSCHER. KNÍŽE VÁCLAV – SVĚTEC A PANOVNÍK. Proofreading. Christian Brandstätter Verlag. GmbH&CoKG, Wickenburggasse 26, Vienna, Austria. 2009.

ČLOVĚK? NAPRAVIT SE MŮŽE JEDINĚ SÁM SEBOU. Essay. Rozrazil No. 28, pp. 56–57. Brno, 2009.

MLADÝ MUŽ 1989 ANEB POMOHU REVOLUCI OSOBNÍM DRÁTKOVÁNÍM PARKET. Short story in the frame of the internet project by Goethe Institut, Mein 1989. The text was published in German, Polish, Lithuanian, Latvian and Slovak translation. November 2009.

MLČENLIVÝ HOST EVALD SCHORM. Contribution SEZNAM SLOV, KTERÝCH SE BOJÍME. At the occasion of the 21st film festival in Plzeň. Dominik Centrum. Editor Jan Lukeš. Plzeň 2008. pp. 54–66.

Koncert ROMANTISMUS VERSUS DODEKAFONIE II. (Igor Stravinskij, Arnold Schönberg, Marek Kopelent, Michal Trnka.) Accompanying word and essay. Goethe Institut Prague, 22. 10. 2008.

Pavel Janoušek et al.: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945–1989. Part one (1945–1948). Part two (1948–1958). Part three (1958–1969). Part four (1969–1989). Chapters: Literatura v masových médiích: Literatura a film, literatura a rozhlas, literatura a televize. Academia, Prague 2007.

FILMOVÉ ROLE JANA KAČERA (Návrat ztracených synů. Filmové role Jana Kačera. Soupis filmových rolí v datech. Filmové režie Jana Kačera.) Study. In: Však světla nechte plát… Benefice Jana Kačera, Národní divadlo, Prague, March 2006. pp. 87–143.

PAVEL LANDOVSKÝ A FILM. Studie pro Národní divadlo k plánované inscenaci Protentokrát zbohatneme. Rukopis.

Nicholas Murray: KAFKA (Jota, Brno 2006). Proofreading and a expert advisor.

Bulletin DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 2003–2004.

Milena Honzíková: DOPIS ZMIZELÉMU. Study on Milena Honzíková. In: OHLÉDNUTÍ ZA MILENOU HONZÍKOVOU, str. 104–159, calendar and bibliography. Torst, Prague 2003, str. 104–159. Reprinted 2004.

Bulletin DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 2002–2003.

Bulletin DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 2001–2002.

„ZLATÁ ŠEDESÁTÁ“. Miscellany. Contribution: „Bezpečné známosti“, poznámky k typologii adaptačních a interpretačních postupů ve filmu 60. let. Plus edited the miscellany. Prague 2000, ÚČL AV ČR, 420 pp.

ROČENKA DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 1999–2000. Divadlo Na zábradlí, 1999.

SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ OD ROKU 1945. Nakladatelství Brána, I. díl 1995, II. díl 1998.

THE PROBLEMATICS OF LITERARY ARTWORK ADAPTATIONS. Forms of Drama and Film Interpretation and Transformation of a Literary Work. (Research Support Scheme 1995–1997).

PhD thesis SÉMIOTICKÁ PROBLEMATIKA DRAMATIZACÍ. Sémioticky orientovaná práce na pomezí historické literární a divadelní vědy. Intersémiotický překlad na příkladech významných českých dramatizací 20. století. Problém intertextuality. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Prague, 1997.