Velká červená kniha | Kleine Zeitung

RECENZE.

Bernd Melichar: China-Roman von Radka Denemarková: Das große rote Buch. Kleine Zeitung, 15. 1. 2022. Str. 76–77.

„Hodiny z olova“ české autorky Radky Denemarkové jsou literárně-politickým demaskováním Číny.

Není asi náhoda, že tato kniha opticky připomíná „bibli Maa“, nechvalně proslavenou malou rudou knížku velkého vůdce Lidové republiky Čína. A také tento nejen rozsáhlý (téměř 900 stran), ale hlavně závažný román Radky Denemarkové natrvalo uvízne v paměti: jako obří červená kniha, ve které česká spisovatelka na té nejvyšší literární úrovni portrétuje a demaskuje zemi a systém, ve kterém kapitalismus a totalitarismus vytvářejí navenek perfektní symbiózu. „V Číně se spojilo to nejhorší z kapitalismu s tím nejhorším z komunismu“, řekla autorka v jednom rozhovoru.

Toto dílo se jmenuje „Hodiny z olova“ a je to fascinujíc hybrid dějin, příběhů, politické obžaloby a poetické meditace. Jako když vzniká umělá mandala, Denemarková maluje nespočet jednotlivých lidských osudů, propojí je a vytváří velkolepé panorama, ve kterém vedle hrůz Číny nalezne své místo i krása. Mluví se tu o „věštebných tancích čajových lístků“ a kofuciánském učení, zachytí osud ženy v domácím vězení. Jako společná nit se kaleidoskopickým děním míhá postava Spisovatelky bez ochranné kůže. Je tu nasvícen jak vnitřní svět lidí, tak systém, ve kterém přísně vládne jen maximální zisk a minimální svobody. Denemarková dovedně a s neotřelými jazykovými dovednostmi propojuje světy a politické systémy. Řada literárních postav vyrostla ve starém komunistickém systému Československa, znají mechanismy fungování masy a moci, a přesto hledají své štěstí v Číně, zemi neomezeného růstu a nekonečného sledování.

„Jenomže žádný život není vně dějin. A žádné dějiny nejsou vně života“, dočteme se v tomto obřím románu, který navzdory vysoce politickému obsahu není vůbec tezovitý. „Hodiny z olova“ jsou spíše knihou lidskosti, kde zkoumá proces odlidštění. Radka Denemarková Čínu několikrát procestovala, mezitím ji samotnou dostihl zákaz vstupu do země – hodina cenzorů udeřila.“

Přečtěte si originál

Radka Denemarková: Stunden aus Blei. Román. Z češtiny přeložila Eva Profousová. 880 stran, vázaná kniha, EUR 32,90 (Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg)

Koupit české vydání

Koupit německé vydání

Foto: Soňa Pokorná