ÚCTA. Kde se rozmanitost žije důstojně.

RESPEKT. Wo Vielfalt in Würde gelebt wird. Styria Verlag, Graz 2021.

Antologie textů o lidských právech k výročí UNESCO. Obsahuje projev Radky Denemarkové „Wo das Geld spricht, schweigt die Wahrheit“. Str. 227–239.

Číst dále

Nositelka titulu čestná autorka města Štýrský Hradec Radka Denemarková pronesla hlavní projev na slavnostním shromáždění „70 let Všeobecné deklarace lidských práv“ a „70 let členství Rakouska v UNESCO“ 22. 10. 2018 ve Štýrském Hradci.

Město Štýrský Hradec je čestným městem boje za lidská práva již od roku 2001 a patří k světovému kulturnímu dědictví UNESCO. A v roce 2017 UNESCO jednomyslně rozhodlo o založení Evropského vzdělávacího centra pro lidská práva a demokracii (ETC) se sídlem ve Štýrském Hradci. Jako mezinárodní centrum na podporu lidských práv v komunitách a regionech nyní Štýrský Hradec (vedle Buenos Aires) podporuje také východoevropské a africké regiony.

Evropské vzdělávací centrum pro lidská práva a demokracii sympozium při této příležitosti uspořádalo sympozium pod heslem „Vzdělávání, věda a kultura – pilíře otevřené společnosti “. Pozvaní byli generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulay, prezident Van der Bellen, ministryně zahraničí Karin Kneisslová a hosté z Německa i ze zahraničí.