MÜHLHEIM. RD čte ze svých děl

S cílem zintenzivnit diskurz o významu divadelních textů a aktuálních otázkách překladatelské práce uděluje Goethe-Institut stipendium pro mezinárodního hosta divadelní praxe v rámci mezinárodního workshopu „Překládání divadla“. Letos byla pozvána česká spisovatelka, dramatička a překladatelka … Přečíst více »