Internationales Literaturfestiva Berlin (logo)

Ne válce!

Prohlášení k ruské agresi proti Ukrajině. Iniciativa Mezinárodního literárního festivalu v Berlíně. Nelze mlčky přijmout, že více než osmdesát let po Mnichovské dohodě v Evropě opět otevřeně hrozí invaze na cizí, suverénní území. Snaha prezidenta … Přečíst více »

Dopis Radky Denemarkové Sjarheji Cichanouskému

ČRo Vltava: Pořád o dopisech běloruským vězňům

Ve středu 24. 11. se ve 20.00 vysílá ve Vltavě (Český rozhlas) pořad o dopisech běloruským vězňům, kde mluví rovněž Radka Denemarková. Přečíst dopis RD pro Sjarheje Cichanouského: https://denemarkova.eu/cs/dopis-pro-sjarheje-cichanouskeho/ Poslechnout si pořád: https://vltava.rozhlas.cz/patecni-vecer-5057439