Radka Denemarková získala cenu Magnesia Litera Kniha roku

Během slavnostního udílení cen Magnesia Litera 2019 získal nový román Radky Denemarkové „Hodiny z olova“ hlavní ocenění v kategorii Magnesia Litera Kniha roku. Kromě vítězství v hlavní kategorii si kniha odnáší také nominaci na „Literu za prózu“.

Z vyjádření odborné poroty:
Hodiny z olova jsou nezvykle rozsáhlým a mnohovrstevným románem, který je cíleně koncipován jako umělecké dílo politické, které chce mít dopad. Tematizuje soudobou podobu čínské společnosti jako totalitního režimu, ale jádrem tohoto pohledu není ani tak způsob fungování společnosti, jako spíš osud těch, kdo se ocitnou v pozici oběti. Románové provedení rezignuje na tradiční pojetí postav jako jedinečných bytostí, jimž se dějí leckdy i nahodilé události. Postavy Hodin z olova představují symbolické typy, podobně jako v tradici antického mýtu. Reprezentují profese, jednání a postoje, s jejichž pomocí se rozehrává mrazivě osudové dění. Privátní osudy jsou zde zcela v osidlech nezadržitelných mechanismů společenských: mocenský vzestup Číny je zároveň protipólem bortících se hodnot evropské civilizace, která se ocitá v krizi, z níž se nerýsuje žádné východisko. Hodiny z olova jsou pokusem napsat román, který má čtenáře vyvést z bohorovného pocitu, že čte „jen“ dobře vymyšlený příběh.“ (Zdroj: www.magnezia-litera.cz)