Čestná spisovatelka města Graz 2017/2018

Radka Denemarková je od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 novou čestnou spisovatelkou města Graz (Rakousko).

O stipendium se ucházelo celkem 61 spisovatelů z 29 zemí.

Ve zdůvodnění poroty mimo jiné stojí:

„Pražská spisovatelka Radka Denemarková přesvědčuje nejen svou obsáhlou a všestrannou uměleckou tvorbou, která zahrnuje romány, divadelní hry, scénáře, esejistické texty, dramaturgickou a literárněvědnou práci, překlady. Mimořádné kvality jejího psaní, témata, která si volí, a forma, jakou tato témata zpracovává, z ní činí mimořádnou literární osobnost v celoevropském kontextu.
Zabývá se problémy jedince v současné společnosti, zároveň se pokouší pohled na minulost zbavit slepých míst, nebezpečných a lživých mechanismů vytěsňování paměti a jakékoliv tabuizace. Její dílo se diferencovaně vyrovnává s historickými událostmi, jejichž důsledky pociťujeme dodnes. Z této perspektivy je každá zdánlivě národní historie záležitostí celoevropskou, týká se nás všech.“…

Mezi autory a autorkami, kteří se ocitli v nejužším výběru, byli například Liliana Corobca (Rumunsko) a Erica Zingano (Brazílie).

Slavnostní předání stipendia Radce Denemarkové z rukou dosavadního „čestného spisovatele města Grazu“, irácko – německého spisovatele Najema Waliho, se bude konat v rámci čtení obou autorů v září 2017, Literaturhaus Graz, Elisabethstraße 30, 8010 Graz.