O eseji z knihy Jako by se to všechno stalo včera | ČRo Vltava

V Akcentu s Petrou Kultovou hovoří Radka Denemarková o svém novém eseji z knihy Jako by se to všechno stalo včera. (Český rozhlas Vltava, 16. 11. 2021.)

Poslechnout si

Na základě vzpomínek, poselství a vzkazů, které u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války zaslali Fondu budoucnosti pamětníci nacistické perzekuce, vyšla kniha Jako by se to všechno stalo včera s nevšedním esejem Radky Denemarkové o holocaustu s citáty pamětníků a jejich portréty zachycené Karlem Cudlínem.

Ačkoli od konce druhé světové války uplynulo více než tři čtvrtě století, dosud žijí její svědci, kteří mohou doložit svým osobním svědectvím tehdejší hrůzy. Česko-německý fond budoucnosti oslovil téměř tisíc přeživších nacistické perzekuce s výzvou, aby svěřili své osobní vzpomínky a životní kréda. Výsledkem je kniha Jako by se to všechno stalo včera / Als wäre das alles gestern geschehen.

Dvojjazyčná kniha se skládá z fotografických portrétů přeživších a jejich citací, k nimž Radka Denemarková na základě jejich výpovědí přidala esej o holokaustu, jehož možnost přežívá dál i v poválečné společnosti. Kontrapunkt její varovné úvaze tvoří fotografie 22 pamětníků pořízené Karlem Cudlínem.

Přečíst si ukázku eseje

Foto: Český rozhlas Vltava