Novoroční poselství

Každý člověk se občas zamýšlí nad svou konečností. Jsme nuceni se zamýšlet i nad konečností lidstva. S varováními je to ošidné. Připomínají požár, který vypukne v divadle během představení. Herec z jeviště oznámí, že hoří. Diváci zprávu považují za součást zábavy a královsky se baví.

Cesta k demokracii je sice dlážděná bitvami, ale také solidaritou a hlubší zodpovědností za svět, na což se často zapomíná. Demokracie potřebuje jiné hodnoty, než je ekonomický pragmatismus. Chybí sebeuvědomování společnosti a naděje, že se lze vztahovat k něčemu pozitivnímu. Nesmíme ustrnout v apatii a lhostejnosti, které vyvolává marketingové ohlupování a komerční umění. Ekonomický pragmatismus je nebezpečný, stejně jako nová forma autoritářských a diktátorských režimů.

Možná si díky pandemii uvědomíme, co je v životě podstatné. Jak je důležité zdravotnictví, školství, kultura a že trh nemůže vyřešit všechno. Může to být šance prohlédnout dosavadní faleš konzumu, masové produkce, myšlení technokratů, fachidiotů, vlády ekonomů. Šance vrátit se k podstatným hodnotám života. Možná konečně nastane konec patriarchátu, čistě mužské myšlení se zastaralými ideologiemi světu škodí. Svět už nebude jako dřív, virus nasazuje roušky, ale stále strhává masky. Na pozadí současné krize je cítit nadutý antropocentrismus moderního člověka, který je přesvědčený, že všechno dokáže poznat, uspořádat, vyrabovat. Aby se svět zachránil a změnil k lepšímu, musí se změnit lidské vědomí. Tomu pomáhá i umění a literatura, ta je pro mě součtem všech forem odvahy, umění, přátelství a myšlení, které člověku umožňují nebýt otrokem. Nejčistší forma lásky k životu.

Přeji novému roku chladnou hlavu, jasný rozum, odvážené myšlení a ochranu lidských práv i svobod. Pravda je v této době natolik zamlžená a skrytá a lež tak všeobecně rozšířená, že pravdu nepozná ten, kdo ji nemiluje. Potřebujeme smysl pro morálku, abychom udrželi, co je v našich životech správné, dobré, spravedlivé. Všem nám přeji zdraví, pevné nervy, dostatek empatie, ohleduplnosti a lásky. A také kvalitní literaturu. Literatura je opak zbabělého mlčení. Kdo čte, přemýšlí. Kdo přemýšlí, není tak snadno zmanipulovatelný.

Radka Denemarková

Přečíst na Zprávy.cz