Soupis vybraných odborných prací

Soubor ke stažení

ZABILI TĚ, ŘEKLA MÁMA. Doslov ke knize Herty Müller Nížiny. Mladá fronta, Praha 2014. Str. 142–148.

ONI DVA. MINIATURA O DOSPÍVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Doslov ke knize MY 2. Mladá fronta, Praha 2014. Str. 177–187.

PÍŠU, JAKO BY MNE SLEDOVALY CIZÍ OČI. Esej o Sylvii Plathové. Literární noviny. 2. 2. 2013. Str. 20–21.

SVĚT TĚ ZMĚNÍ DŘÍV, NEŽ HO SAMA ZMĚNÍŠ. Esej o spisovatelce Ingeborg Bachmannové. Literární noviny. 17. 10. 2013.

VIDĚT ROVNĚ DOPŘEDU. Esej o Petru Demetzovi k jeho devadesátinám. Literární noviny, r. XIII. 18. 10. 2012. Str. 18.

NAČAPAT TOTALITU NA ŠVESTKÁCH. Doslov ke knize Herty Müller Srdce bestie. Mladá fronta, Praha 2011.

MRTVOROZENÁ ELIŠKA FRANKENSTEINOVÁ. Doslov ke knize Michaela Stavariče Mrtvorozená Eliška Frankensteinová. Labyrint, Praha 2010.

VYKOLEJENÉ ŽIVOTY aneb Průběžné zpochybňování napsaného. Text do programu inscenace Historický monolog Milady Součkové. Národní divadlo, režie Jan Antonín Pitínský. Premiéra 15. 6. 2010. Str. 54–71.

ČAS, KTERÝ BUDE OBJEVEN. Doslov ke knize Herty Müller Cestovní pas. Mladá fronta, Praha 2010. Str. 101–110.

KDYŽ JE HLAD, LZE OCHUTNÁVAT SLOVA. Doslov ke knize Herty Müller Rozhoupaný dech. Mladá fronta, Praha 2010. Str. 281–287.

ROSALBA CARRIERA: VLASTNÍ PODOBIZNA. Esej. Galerie Jiří Švestka, cyklus Literární sklony aneb Spisovatelé o svém oblíbeném obrazu, objektu, akci, instalaci… Moderátor: Petr Borkovec. 21. 10. 2009.

WENZEL VON BOEHMEN – HEILIGER UND HERRSCHER. KNÍŽE VÁCLAV – SVĚTEC A PANOVNÍK. Lektorovala. Christian Brandstätter Verlag. GmbH&CoKG, Wickenburggasse 26, Vídeň, Rakousko. 2009.

ČLOVĚK? NAPRAVIT SE MŮŽE JEDINĚ SÁM SEBOU. Esej. Rozrazil č. 28, str. 56–57. Brno, 2009.

MLADÝ MUŽ 1989 ANEB POMOHU REVOLUCI OSOBNÍM DRÁTKOVÁNÍM PARKET. Povídka v rámci internetového projektu Goethe Institutu Mein 1989. Text vyšel v německém, polském, litevském, lotyšském a slovenském překladu. Listopad 2009.

MLČENLIVÝ HOST EVALD SCHORM. Příspěvek SEZNAM SLOV, KTERÝCH SE BOJÍME. U příležitosti 21. filmového festivalu Plzeň. Dominik Centrum. Editor Jan Lukeš. Plzeň 2008. Str. 54–66.

Koncert ROMANTISMUS VERSUS DODEKAFONIE II. (Igor Stravinskij, Arnold Schönberg, Marek Kopelent, Michal Trnka.) Průvodní slovo a esej. Goethe Institut Praha, 22. 10. 2008.

Pavel Janoušek a kol.: DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945–1989. První díl (1945–1948). 2. díl (1948–1958). 3. díl (1958 1969). 4. díl (1969–1989). Kapitoly: Literatura v masových médiích: Literatura a film, literatura a rozhlas, literatura a televize. Academia, Praha 2007.

FILMOVÉ ROLE JANA KAČERA (Návrat ztracených synů. Filmové role Jana Kačera. Soupis filmových rolí v datech. Filmové režie Jana Kačera.) Studie. In: Však světla nechte plát… Benefice Jana Kačera, Národní divadlo, Praha, březen 2006. Str. 87–143.

PAVEL LANDOVSKÝ A FILM. Studie pro Národní divadlo k plánované inscenaci Protentokrát zbohatneme. Rukopis.

Nicholas Murray: KAFKA (Jota, Brno 2006). Lektorovala a odborný poradce.

Bulletin DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 2003–2004.

Milena Honzíková: DOPIS ZMIZELÉMU. Studie o autorce. In: OHLÉDNUTÍ ZA MILENOU HONZÍKOVOU, str. 104–159, kalendárium a soupis díla. Torst, Praha 2003, str. 104–159. Dotisk 2004.

Bulletin DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 2002–2003.

Bulletin DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 2001–2002.

„ZLATÁ ŠEDESÁTÁ“. Sborník textů. Příspěvek: „Bezpečné známosti“, poznámky k typologii adaptačních a interpretačních postupů ve filmu 60. let. Zároveň sborník redigovala. Praha 2000, ÚČL AV ČR, 420 stran.

ROČENKA DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 1999–2000. Divadlo Na zábradlí, 1999.

SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ OD ROKU 1945. Nakladatelství Brána, I. díl 1995, II. díl 1998.

THE PROBLEMATICS OF LITERARY ARTWORK ADAPTATIONS. Forms of Drama and Film Interpretation and Transformation of a Literary Work. (Research Support Scheme 1995–1997).

Dizertační práce SÉMIOTICKÁ PROBLEMATIKA DRAMATIZACÍ. Sémioticky orientovaná práce na pomezí historické literární a divadelní vědy. Intersémiotický překlad na příkladech významných českých dramatizací 20. století. Problém intertextuality. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1997.