Výběr z recenzí

Jako by se to všechno stalo včera / Als wäre das alles gestern geschehen (2021, CZ-DE)

 

Jako by se to všechno stalo včera / Als wäre das alles gestern geschehen

Autorka pojala téma poněkud jinak, než by se dalo očekávat, rozhodně se neomezuje pouze na historické skutečnosti, jež jsou často opakovány pouze jako fakta o něčem, co se před lety stalo, což v nás sice dokáže vyvolat emoce, ale zde jsou hranice, za které se už dostat nedokážou. Radka Denemarková je skvělá spisovatelka, mnohem důležitější je však její vhled. Obě tyto vlastnosti se u ní setkávají v symbióze, dokáže nalézt slova, vyjadřující hluboké myšlenky. A je nutno podotknout, že jsou to především její myšlenky, i když umí extrahovat důležité prvky prací jiných myslitelů a originálním způsobem je syntetizovat.Jiří Lojín, VašeLiteratura.cz

Radka Denemarková: Román Hodiny z olova (2019, CZ)

Hodiny z olova

Hodiny z olova jsou nezvykle rozsáhlým a mnohovrstevným románem, který je cíleně koncipován jako umělecké dílo politické, které chce mít dopad. Tematizuje soudobou podobu čínské společnosti jako totalitního režimu, ale jádrem tohoto pohledu není ani tak způsob fungování společnosti, jako spíš osud těch, kdo se ocitnou v pozici oběti. Románové provedení rezignuje na tradiční pojetí postav jako jedinečných bytostí, jimž se dějí leckdy i nahodilé události. Postavy Hodin z olova představují symbolické typy, podobně jako v tradici antického mýtu. Reprezentují profese, jednání a postoje, s jejichž pomocí se rozehrává mrazivě osudové dění. Privátní osudy jsou zde zcela v osidlech nezadržitelných mechanismů společenských: mocenský vzestup Číny je zároveň protipólem bortících se hodnot evropské civilizace, která se ocitá v krizi, z níž se nerýsuje žádné východisko. Hodiny z olova jsou pokusem napsat román, který má čtenáře vyvést z bohorovného pocitu, že čte „jen“ dobře vymyšlený příběh.Porota ceny Magnesia Litera

Introspekce a panoramatický pohled, alegorie naší doby a zároveň sofistikovaný hlubinný pohled do nejmenších detailu a precizních nuancí; ani jedna postava v knize není figurka, ale opět románem sama o sobě.Marko Martin, Die Welt

…spalující výzva, abychom naše chování a jednání promysleli nově a jinak, protože si jako lidé v sobě neseme slepou skvrnu, která nás činí náchylnými a bezbrannými vůči demagogům, falešným spasitelům a údajným vůdcům…Michael Stavarič, Die Presse

Kniha je kolos, už jen z čistě vnějšího pohledu – ale kolos, který otevírá celé světy.Cornelia Geißler, Berliner Zeitung

Román […] ukazuje, jak dehumanizace – charakteristický znak 20. století – postupuje, v symbióze diktatury a kapitalismu.Niels Beintker, BR2 Kulturwelt

Denemarková dovedně a s neotřelými jazykovými dovednostmi propojuje světy a politické systémy.Bernd Melichar, Kleine Zeitung
„Hodiny z olova“ v žádném případě nikde a nikdy nezastírají, že se jedná o knihu politicky angažovanou. Skutečnost, že Radka Denemarková dokáže převést neskrývané literární nasazení do tak úchvatného poetického jazyka a do tak originální formy, z ní dělá jednu z nejzajímavějších současných autorek vůbec.Veronika Schuchter, Die Furche
Radka Denemarková píše s velkou citlivostí a otevřeností, aniž by pozornost soustředila na sebe. Jako angažovaná spisovatelka s velkým přesahem využívá osobní zkušenosti, zážitky ze zahraničních cest a postoje k tomu, aby upozornila na různorodé cizí světy, vykreslila společensky zásadní témata a přinášela komplexní intelektuální a umělecké svědectví. Její nekompromisnost jde ruku v ruce s hlubokou reflexí, kterou neustále nově zkoumá veškeré dění a okolnosti lidských osudů: činí tak v jednotě s jazykovou brilantností a obsahovou hloubkou.Porota Literární ceny Štýrska
Radka Denemarková se zařadila k těm, kteří jsou podezřelí, že získají Nobelovu cenu za literaturu.Daniela Strigl, Ex libris, ÖRF Ö1
Radka Denemarková: Příspěvek k dějinám radosti. Host, Brno 2014.

Příspěvek k dějinám radosti

Tři roky po vydání formálně experimentálního ’dvojrománu’ „Kobold“ přichází Radka Denemarková s knihou „Příspěvek k dějinám radosti“. Nový román přinejmenším stvrzuje záruku vysoké kvality, kterou její jméno skýtá. A potvrzuje dojem, že vlastně píše stále stejný příběh, ovšem pokaždé naprosto jinak. Příběh o tom, jak ztrácíme sami sebe.Petr A. Bílek, Respekt
Je to otřesný a znepokojivý román, a právě proto je tak pravdivý.ZDF Mittagsmagazin
Radka Denemarková dokázala předložit překvapivý, vysoce politický a zároveň poeticky zhuštěný román.Die Furche
Zamilovaná do jazyka a metafor je velkou bořičkou tabu a autoritou, která určuje témata současné české literatury.Neue Zürcher Zeitung
Radka Denemarková píše s velkou citlivostí a otevřeností, aniž by pozornost soustředila na sebe. Jako angažovaná spisovatelka s velkým přesahem využívá osobní zkušenosti, zážitky ze zahraničních cest a postoje k tomu, aby upozornila na různorodé cizí světy, vykreslila společensky zásadní témata a přinášela komplexní intelektuální a umělecké svědectví. Její nekompromisnost jde ruku v ruce s hlubokou reflexí, kterou neustále nově zkoumá veškeré dění a okolnosti lidských osudů: činí tak v jednotě s jazykovou brilantností a obsahovou hloubkou.Porota Literární ceny Štýrska

Radka Denemarková: MY 2 (2014)

MY 2

Co v životě hledáme? Své místo? Smysl? Rovnováhu? A hledáme vůbec něco kromě zábavy? Mnoho otázek a každý na ně odpoví jinak. Pokud něco hledáme, možná to ani nedokážeme pojmenovat. Hrdinové knihy Radky Denemarkové MY 2 hledají rovnováhu. Alespoň tak to tvrdí autorka. Skutečnost však může být jiná.Jiří Lojín, VašeLiteratura.cz

Radka Denemarková: Spací vady (2012)

Spací vady

Střet rané industriální společenské struktury se světem moderního věku peněz, byznysu a technikou 20. století. Ale hlavní linie, která kolem sebe omotává tři píšící autorky ukazuje nejen kontrast doby, ale také vzájemné psychologické spojitosti, které řešila a bohužel stále ještě i dnes řeší žena – autorka.Iveta Svobodová, Topzine.cz

Radka Denemarková: Kobold (2011)

Kobold

Rozsáhlá kniha Radky Denemarkové Kobold je náročným, ale zároveň i zcela jedinečným vyprávěcím experimentem. Knižně spojuje dohromady románový příběh Přebytky něhy (O vodě) s novelou Přebytky lidí (O ohni). Obě prózy jsou vysázeny na opačných stranách knihy a autorka ponechává na čtenáři nejen to, zda, nakolik a jak si ve svém čtení a interpretaci oba příběhy spojí dohromady, ale také výchozí rozhodnutí, v jakém pořadí je vůbec bude číst. Vzniká tím projekt „otevřeného díla“ či partitury, který vtahuje čtenáře do hry a žádá si interpretační rozhodnutí. Oba příběhy jsou – obdobně jako elementární živly, které stojí v jejich podtitulech – vzájemně vylučující, ale i kompatibilní. Románový příběh Přebytky něhy je rozprostřen napříč širokým časovým pásmem dějinných přeryvů 20. století, ale i napříč různorodými prostory, jež fungují jak doslovně, tak i symbolicky. Novela Přebytky lidí je naopak koncentrovaná do jednoho prostoru a času – teprve paralelní románový příběh jí poskytuje i širší kontextové zakotvení. Jak román, tak i novela jsou příběhy značně depresivními, příběhy o lidské krutosti, neporozumění a míjení s fatálními následky…Petr A. Bílek, porotce Ceny Česká kniha

Radka Denemarková: Smrt nebudeš se báti, aneb příběh Petra Lébla. Host, 2008.

Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla

Kniha Radky Denemarková Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla se čte jako velký román, jádro je však ryze publicistické. Na základě korespondence, deníků, dobových dokumentů, vlastních zážitků i vzpomínek pamětníků vytvořila autorka jakousi rozsáhlou životopisnou reportáž, v níž se podrobně zabývá nejen ikarovským osudem nadaného divadelníka, ale postihuje také proměny dobové atmosféry od poloviny osmdesátých let do konce let devadesátých. Obraz nedávné historie tu vyvstává jednak z umělcovy biografie, jednak z interpretací jeho jevištních děl, kde se duch doby zrcadlil v básnických i výtvarných zkratkách, volných asociacích a metaforách. Krom toho kniha rozehrává i nadčasové téma výrazné osobnosti, jejíž nevšední charisma i schopnosti do jisté míry souvisely s duševní poruchou. Autorka přitom dokázala citlivě sladit romantizující přístup s kritickým: problém nijak nezjednodušovala, ale nechala jej vyznít v plné rozpornosti. Text vypovídá také o tom, jak dlouho a pracně hledala pro léblovskou látku přiměřený tvar. Snad i proto vytvořila vskutku mimořádné dílo, jaké u nás zatím nemá obdobu.Porota Ceny Magnesia Litera
Lze číst jako pozoruhodné faktografické svědectví dvojího zápasu o identitu: zprvu hlavní postavy románu, v průběhu psaní pak čím dál naléhavěji i jeho autorky.Viola Fischerová, v anketě Lidových novin KNIHA ROKU 2009

Radka Denemarková: Peníze od Hitlera (2006)

Peníze od Hitlera

Šest kapitol, šest pokusů o návrat domů, kde Gita Lauschmannová před válkou prožila šťastné dětství, než celou rodinu, jež dotud o svém židovství ani nevěděla, odvlekli do lágrů. První návrat otevírá druhé, poválečné a delší dějství dějinné tragedie: vesnice, ziskem majetků a půdy Gitiny rodiny se chce dětí, jež se z lágru vrátily, zbavit. Chlapce se jim podaří ubít a zakopat. Gita se zachrání, a vesnici temné vědomí zločinu a nespravedlivé loupeže semkne. Když se Gita po šedesáti letech jednoho léta objeví, zděsí se a nepřijmou ji mezi sebe, třebaže Gita nechce ukradený majetek zpátky, a chce jenom symbolický projev spravedlnosti pro svého otce. Těch pět letních návratů Gitu přesvědčuje, jak těžké je přiznání viny na zločinu, zejména když se na něm podílí celá vesnice. Velké, temné, aktuální téma hloubky antického dramatu.Porota Ceny Magnesia Litera
Radka Denemarková přispívá velkou měrou k evropskému dialogu o minulosti a přítomnosti a vytvořila jedinečné a nekompromisní dílo o německo-židovsko-české válečné a poválečné historii. Jazykově intenzivní dílo uchvacující svým realismem a historickou hloubkou vypráví dojemný životní příběh hlavní hrdinky románu s důrazem na spravedlnost a porozumění.
Porota v čele s Hellmuthem Karaskem oceňuje román Radky Denemarkové „Ein herrlicher Flecken Erde“ jako literární klíč k porozumění celkovým dějinám Česka v průběhu druhé světové války a po jejím skončení. Cena je udělována literátům, kteří se zasluhují o „dialog o minulosti a přítomnosti v Evropě“.Porota Usedomské literární ceny
Peníze od Hitlera je kniha, která člověkem doslova otřese. Román vypráví klasický příběh perzekuce a vyhnání, a také boje za dosažení spravedlnosti. Radka Denemarková vytvořila podstatný a literárně velice zdařilý příspěvek do velké kroniky dějin německo-česko-židovských vztahů.Porota Ceny Georga Dehia
Radka Denemarková převezme 29. 11. 2012 v Berlíně Knižní cenu Georga Dehia za román PENÍZE OD HITLERA. Knižní cenou Georga Dehia oceňuje Německé kulturní fórum východní Evropy spisovatele, kteří ve svých dílech fundovaně zkoumají společné kulturní dědictví a tradice v každém z východoevropských regionů, kde v průběhu historie žili i němečtí obyvatelé, a přispívají svým dílem k oboustrannému porozumění a interkulturnímu dialogu. Ocenění je udělováno každé dva roky. Vyhlášení vítězů proběhne na podzim roku 2012 v Berlíně. Držiteli německé Knižní ceny Georga Dehia pro rok 2012 se stali Peter Demetz za své celoživotní dílo a Radka Denemarková za knihu Peníze od Hitlera (německy Ein herrlicher Flecken Erde). Tato cena je zaštítěna jménem Georga Dehia (1850–1932), německého kunsthistorika, jehož pohled na regionální souvislosti a památkovou péči se stal základem, na který se orientuje i práce Německého kulturního fóra východní Evropy. Letošní složení poroty: Bernd Busch (Německá akademie pro jazyk a poezii, Darmstadt, Německo). Blanka Mouralová (Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem, Česká republika). Martin Pollack (autor a překladatel, Bocksdorf, Rakousko). Manfred Sapper (časopis Osteuropa, Berlín, Německo). Stefan Sienerth (Institut pro německou kulturu a dějiny jihovýchodní Evropy, Mnichov, Německo). Beate Störtkuhlová (Spolkový institut pro kulturu Němců ve východní Evropě, Oldenburg, jakožto představitelka zmocněnce spolkové vlády pro kulturu a média, Německo).Ernest Wichner, Literaturhaus Berlin, Germany
Návratem z koncentračního tábora nic zlého nekončí – to je jeden ze způsobů, jak charakterizovat knihu Radky Denemarkové „Peníze od Hitlera: Letní mozaika“. Nejde o novinku letošního roku, vydaná byla již před šesti lety, dočkala se i druhého vydání (2009) a následného dotisku v letošním roce. Mezitím stačila posbírat několik ocenění – Magnesii Literu v roce 2007, Usedomskou literární cenu v roce 2011 a nejčerstvěji německou knižní cenu Georga Dehia (2012).Jiří Lojín, VašeLiteratura.cz

2005_A ja porad kdo to tluce_1_CZ

A já pořád kdo to tluče

Název knihy „A já pořád kdo to tluče“ bude asi každému povědomý, stačí si vzpomenout na část dětské říkanky. Její pokračování si ale autorka knihy Radka Denemarková upravila. Vlastně ne ona, ale její hrdinka, spisovatelka Birgit Stadtherrová. Její vyšinutá mysl jí napovídá, že říkadla by měla děti připravit na život – drsný, plný bezohledných lidí.Jiří Lojín, VašeLiteratura.cz

Všechny recenze