Křest německého vydání Hodin z olova | YouTube

Dnes bude v Berlíně pokřtěno německé vydání románu Hodiny z olova.

Děkuji všem, kdo se o vydání zasloužili, zejména pak nakladatelství Hoffmann und Campe a překladatelce Evě Profousové. Vážím si vaší práce. Děkuji! ❤

Stream dnešní akce: