Knihovna „vlaštovky“ Radky Denemarkové

PRAHA. Městská knihovna Praha, středa 25. ledna 2017 v 19 hodin.

Vyprávění o knihách-přátelích žijících na dřevěných policích knihovny, v jejichž blízkosti Radka Denemarková žije a tvoří, a o divu, kterým si psaní vybralo Radku a ne ona psaní. Třetí díl cyklu Knihovny známé i neznámé – Filmy, které v televizi neuvidíte. ČR 2016, 60 minut. Besedu s Radkou Denemarkovou, Petrem Kotykem a Bedřichem Ludvíkem moderuje Vladimír Hendrich. Pozvánka »

Knihovny známé i neznámé III. – Filmy, které v televizi neuvidíte. Archivář Petr Kotyk a režisér Bedřich Ludvík natáčejí knihovny zajímavých osobností. Projekce snímků s lektorským úvodem a besedou.