Hostování v Lucemburku: Hodiny z olova

FOTOGRAFIE.

Ve dnech 27. a 28. dubna 2022 měla Radka Denemarková sérii autorských čtení v Lucembursku.

Ve středu 27. dubna představila svou literární tvorbu české komunitě v Lucemburku.

Ve čtvrtek 28. dubna během večera moderovaného Jochenem M. Richterem představila německy široké veřejnosti román Hodiny z olova.

Kromě toho se setkala s českými žáky a studenty Evropské školy v Lucemburku.

Foto z české akce

Foto z německé akce