Fokus Václava Moravce

Kde končí občanská poslušnost? Co donutí lid povstat? Jaké šance má vzpoura v demokracii? Fokus Václava Moravce na téma Občanská neposlušnost, 16. února 2021 na ČT24.

Přehrát

Hosty Fokusu Václava Moravce na téma Občanská neposlušnost jsou herečka Bára Hrzánová, profesor lékařské psychologie Radek Ptáček, historička Eva Doležalová, politický geograf Michael Romancov, spisovatelka Radka Denemarková a ústavní právník Jan Kysela.

Radka Denemarková:

„Demokracie znamená dodržovat pravidla hry, i když se nedívá žádný rozhodčí. Společenství se rozpadá, pokud pravidla platí jen pro ty dole, nikoliv pro ty nahoře. Život to pokaždé zařídil tak, že se chtě nechtě musím bouřit. I když se vzpěčuji proti bezpráví, snažím se vymyslet řešení. Ke zlepšení dojde jen tehdy, když diktátorům a lidem moci budeme komplikovat život a mluvit o všem otevřeně. Každý autoritativní režim byl nakonec donucen uvolnit cestu demokracii. Všichni, kdo žili před rokem 1989, jako by nasákli bolševismem. A všichni, kdo se narodili po roce 1989, jako by nasákli ekonomickým pragmatismem. Jsou potřeba mladí lidé, kteří nejsou namočeni. Ani v komunismu, ani v disidentství, ani v salonním aktivismu povýšených mužů, ani v církevních hierarchiích, ani v mafiánských strukturách oligarchů. Formoval mě i Tchaj-wan, pozitivně: pro každého je dnes svět džungle, sotva opustí byt, ale součástí svobody a nezávislosti by měla být empatie a soucit k druhým. Ne že se podřídíme procesu, kdy je vše určeno hospodářským kalkulem a uspokojováním chamtivosti a přání konzumentů. Tehdy jsem instinktivně pochopila, že je to naopak: nejlepší cestou k celkovému zlepšení poměrů je být neústupná právě ve všech těch drobných věcech. Boj za lidská práva a důstojný život začíná doma v kuchyni. Jako spisovatelka se vymykám každé roli, kterou by mi chtěl někdo vnutit. Mám zpochybňovat moc, upozorňovat na prolhanost systémů. Ze své podstaty ale pořád všude vadím či vyčnívám, nejsem zařaditelná, provokuji svou nezávislostí (nejvíc tím, že ji skutečně žiju). Prostě jsem přesvědčená, že mým úkolem je i varovat, popsat hrůzy, která vypovídají o tom, co se děje pod povrchem, a bouřit se proti skrytým manipulacím.“