Čínské, české, dystopické | Jungle World

RECENZE.

Niklas Lämmel: Chinesisch, tschechisch, dystopisch. Jungle World, 17. 2. 2022. Str. 25.

Mají bezmocní možnost změnit panující podmínky? Radka Denemarková se touto otázkou zabývá ve svém románu Hodiny z olova, který se odehrává v Číně.

„Východní Evropou obchází strašidlo, kterému na Západě říkají ‚disidentství‘,“ napsal v roce 1978 československý dramatik Václav Havel ve svém eseji „Pokus o život v pravdě“. V tehdejších politických podmínkách si však kladl otázku, zda se státnímu socialistickému systému mohou občané vůbec postavit. Nebo optimističtěji řečeno: zda existovala „moc bezmocných“.

Česká autorka Radka Denemarková se této otázce znovu věnuje ve svém monumentálním románu Hodiny z olova, který nedávno vyšel v německém překladu. V 21. století však Čínu pronásleduje strašidlo disidentství a otázka, zda vůbec existuje nějaká možnost jednání jednotlivce v autoritářském státě, se stává ještě zoufalejší.

Přečtěte si více

Radka Denemarková: Stunden aus Blei. Román. Z češtiny přeložila Eva Profousová. 880 stran, vázaná kniha, EUR 32,90 (Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg)

Koupit české vydání

Koupit německé vydání