Cena WALD Press AWARD

PRAHA. Prezidentský salonek Rudolfina, 18. prosince 2016, v 10.00 hodin.

Nakladatelství WALD Press bylo založeno v roce 1995 k poctě Františka Walda (1861–1930), profesora teoretické chemie a metalurgie a rektora Českého vysokého učení technického. Stalo se již tradicí, že v předvánočních dnech uděluje cenu WALD Press AWARD těm, kteří dokáží mimořádně obětavě pomáhat potřebným.

Smyslem letošního slavnostního setkání je udělení této ceny a předání pamětní plakety spisovatelce, literární historičce, scenáristce, překladatelce a dramaturgyni, která ve svých románech nekompromisně a na mimořádné literární úrovni zpracovává nepříjemná historicko-společenská a sociální témata a vrací svou tvorbou do života slovo humanismus. Paní RADCE DENEMARKOVÉ, se uděluje cena WALD Press AWARD za literární dílo, v němž zkoumá další možnosti románové formy a zároveň odvážně otevírá tabuizovaná témata, týkající se právě slabších a zranitelných.

Předaná pamětní plaketa nese v záhlaví slova: „Šel jsem po celý život se slabším.“ Vyslovil je v písemném bilancování svého života profesor František Wald. Se slabšími dovedou jít vždy jen ti nejsilnější a tomuto nejsilnějšímu ze silných, kterému bude předána cena WALD Press AWARD, patří naše vřelé poděkování.