Hodiny z olova

Radka Denemarková: Román Hodiny z olova (2019, CZ)Název: Hodiny z olova
Žánr:
Počet stran: 752
Rok vydání: 2018
Nakladatelství: Host
ISBN: 978-80-7577-474-3
Koupit knihu: HostHoffmann und Campe
Přidat do Goodreads

Rozsáhlý román inspirovaný autorčinými pobyty v Číně.

Cena Magnesia Litera – Kniha roku 2019

Literární cena Štýrska 2022 (Rakousko)

Do osudu několika rodin odlišných generací z evropských zemí i sociálních vrstev zasáhne tatáž rozhodující věta. Český podnikatel, jeho manželka a dospívající dcera, ruský diplomat, francouzský literát, studentka kaligrafie, kuchař a řada dalších hrdinů. A jejich rodinná traumata, krize středního věku, vyhoření nebo puberta. Poutníci a cestovatelé, kteří odjeli do Číny, aby si uklidili ve svém životě, ale jejich svět se dál rozpadá. Něco nenávratně ztrácejí a sami nejsou s to to pochopit. Hledají pevný bod v minulém životě, ale nevědí, na co si vzpomenout.

A tak jako v jejich soukromých příbězích dochází k dramatickému zlomu, něco podstatného se láme a mění v osudech nás všech. Starý svět Evropy končí a nikdo netuší, co začíná. A tak jako každá z postav románu zažije mezní situaci jako existenciální a osobní zkušenost, prožíváme „hodinu z olova“ také všichni společně. Lidé se stahují do sebe a začíná éra rezignované apatie, demoralizace, éra šedivé totalitně konzumní každodennosti. Ale stále ještě existuje čin. Jenom je důležité sledovat znamení.

Přečíst ukázku

Cena

2019 CENA MAGNESIA LITERA Kniha roku

2022 LITERÁRNÍ CENA ŠTÝRSKA (Rakousko)

Z vyjádření poroty

Hodiny z olova jsou nezvykle rozsáhlým a mnohovrstevným románem, který je cíleně koncipován jako umělecké dílo politické, které chce mít dopad. Tematizuje soudobou podobu čínské společnosti jako totalitního režimu, ale jádrem tohoto pohledu není ani tak způsob fungování společnosti, jako spíš osud těch, kdo se ocitnou v pozici oběti. Románové provedení rezignuje na tradiční pojetí postav jako jedinečných bytostí, jimž se dějí leckdy i nahodilé události. Postavy Hodin z olova představují symbolické typy, podobně jako v tradici antického mýtu. Reprezentují profese, jednání a postoje, s jejichž pomocí se rozehrává mrazivě osudové dění. Privátní osudy jsou zde zcela v osidlech nezadržitelných mechanismů společenských: mocenský vzestup Číny je zároveň protipólem bortících se hodnot evropské civilizace, která se ocitá v krizi, z níž se nerýsuje žádné východisko. Hodiny z olova jsou pokusem napsat román, který má čtenáře vyvést z bohorovného pocitu, že čte „jen“ dobře vymyšlený příběh.Porota ceny Magnesia Litera
Radka Denemarková píše s velkou citlivostí a otevřeností, aniž by pozornost soustředila na sebe. Jako angažovaná spisovatelka s velkým přesahem využívá osobní zkušenosti, zážitky ze zahraničních cest a postoje k tomu, aby upozornila na různorodé cizí světy, vykreslila společensky zásadní témata a přinášela komplexní intelektuální a umělecké svědectví. Její nekompromisnost jde ruku v ruce s hlubokou reflexí, kterou neustále nově zkoumá veškeré dění a okolnosti lidských osudů: činí tak v jednotě s jazykovou brilantností a obsahovou hloubkou.Porota Literární ceny Štýrska

Výběr z recenzí

Introspekce a panoramatický pohled, alegorie naší doby a zároveň sofistikovaný hlubinný pohled do nejmenších detailu a precizních nuancí; ani jedna postava v knize není figurka, ale opět románem sama o sobě.Marko Martin, Die Welt
…spalující výzva, abychom naše chování a jednání promysleli nově a jinak, protože si jako lidé v sobě neseme slepou skvrnu, která nás činí náchylnými a bezbrannými vůči demagogům, falešným spasitelům a údajným vůdcům…Michael Stavarič, Die Presse
Kniha je kolos, už jen z čistě vnějšího pohledu – ale kolos, který otevírá celé světy.Cornelia Geißler, Berliner Zeitung
Román […] ukazuje, jak dehumanizace – charakteristický znak 20. století – postupuje, v symbióze diktatury a kapitalismu.Niels Beintker, BR2 Kulturwelt
Denemarková dovedně a s neotřelými jazykovými dovednostmi propojuje světy a politické systémy.Bernd Melichar, Kleine Zeitung
„Hodiny z olova“ v žádném případě nikde a nikdy nezastírají, že se jedná o knihu politicky angažovanou. Skutečnost, že Radka Denemarková dokáže převést neskrývané literární nasazení do tak úchvatného poetického jazyka a do tak originální formy, z ní dělá jednu z nejzajímavějších současných autorek vůbec.Veronika Schuchter, Die Furche
Radka Denemarková se zařadila k těm, kteří jsou podezřelí, že získají Nobelovu cenu za literaturu.Daniela Strigl, Ex libris, ÖRF Ö1

Všechny recenze

Cizojazyčná vydání

  • Německé vydání: Stunden aus Blei. Překlad: Eva Profousová. Hoffmann und Campe, Hamburg 2022.
  • V přípravě:
    Italsko: Miraggi edizioni – plánované vydání: 2022
    Slovinsko: KUD Police Dubove – plánované vydání: 2022