Jako by se to všechno stalo včera

Jako by se to všechno stalo včera (2021, CS-DE)

Na základě vzpomínek, poselství a vzkazů, které u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války zaslali Fondu budoucnosti pamětníci nacistické perzekuce, vyšla kniha s nevšedním esejem Radky Denemarkové o holocaustu s citáty pamětníků a jejich portréty zachycené Karlem Cudlínem.