Antologie Guerilla der Aufklärung/Guerilla of Enlightenment

Na začátku července vyšla ve vídeňském nakladatelství Verlag für moderne Kunst německy a anglicky kniha GUERILLA DER AUFKLÄRUNG / GUERILLA OF ENLIGHTENMENT.

Jedná se o katalog dokumentující sérii výstav, na nichž byli zastoupeni umělkyně a umělci, kteří ve svých dílech reflektují zpátečnictví v současné politice vyznačující se antihumanismem, neliberálními tendencemi, antifeminismem a rasismem. Autory a autorky uměleckých děl i doprovodných textů v katalogu spojuje přesvědčení, že umělecká tvorba trvale přispívá k pozitivním změnám ve společnosti.

Guerrilla der Aufklärung / Guerilla of Enlightenment
Autorky a autoři textů: Radka Denemarková, Nava Ebrahimi, Olga Flor, Elife Krasniqi, Robert Misik, Margarethe Makovec a Anton Lederer
Německy a anglicky, 192 stran
ISBN 978-3-903320-94-9
Verlag für moderne Kunst, 2020

Více informací v angličtiněněmčině