Autorka

Radka Denemarková (foto Libor Fojtík)
Foto: Libor Fojtík

Radka Denemarková (1968) je česká spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka německých děl a dramaturgyně. Je jediná česká autorka, která obdržela Magnesiu Literu čtyřikrát – za prózu, za publicistiku, za překladovou knihu a hlavní ocenění Kniha roku 2019.

Vystudovala bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Roku 1997 získala na FF UK titul Ph.D. za práci s názvem Sémiotická problematika dramatizací. Intersémiotický překlad na příkladech českých dramatizací 20. století. Problém intertextuality. Působila jako vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pracovala též jako lektorka a dramaturgyně v Divadle Na Zábradlí. Od roku 2004 je spisovatelkou na volné noze.

Publikovala monografii o divadelním a filmovém režiséru Evaldu Schormovi Sám sobě nepřítelem (1998), studii Ohlédnutí za Milenou Honzíkovou (2003; in: Dopis zmizelému), redigovala sborník Zlatá šedesátá (2000). V roce 2005 vyšla její prozaická prvotina A já pořád kdo to tluče. Její druhý román Peníze od Hitlera (2006) získal Magnesii Literu za prózu a další ocenění v zahraničí: polské vydání bylo nominováno na Cenu Angelus (2009), německé vydání Ein herrlicher Flecken Erde (DVA 2011) získalo Usedomskou literární cenu (Usedomer Literaturpreis 2011) a Cenu Georga Dehia (Georg-Dehio-Buchpreis 2012). Magnesií Literou byla oceněna také její románová monografie Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla (2008) a překlad knihy Herty Müllerové Rozhoupaný dech (2011). V roce 2010 uvedlo Divadlo Na zábradlí její hru Spací vady, která vyšla v roce 2012 v knižní podobě. V roce 2011 vyšel její román Kobold: Přebytky něhy / Přebytky lidí a v roce 2014 Příspěvek k dějinám radosti. Na základě knihy MY 2 (2014) byl natočen stejnojmenný film (v režii Slobodanky Radun, premiéra: listopad 2014). Za román Hodiny z olova (2018) už počtvrté obdržela Magnesii Literu, tentokrát v kategorii Kniha roku. Za Příspěvek k dějinám radosti získala švýcarskou cenu Spycher Literaturpreis Leuk (2019). Roku 2021 vyšla její esej o holocaustu v knize Jako by se to všechno stalo včera / Als wäre das alles gestern geschehen. Román Hodiny z olova ji v roce 2022 přinesl Literární cenu Štýrska (Literaturpreis des Landes Steiermark).

Díla Radky Denemarkové byla dosud přeložena do 23 jazyků.

Žije v Praze s dcerou Ester a synem Janem.

Radka Denemarková se zařadila k těm, kteří jsou podezřelí, že získají Nobelovu cenu za literaturu.
Daniela Strigl, Ex libris, ÖRF Ö1

Ceny

2022 Literaturpreis des Landes Steiermark (Literární cena Štýrska), Rakousko (román Hodiny z olova)

2019 Cena Magnesia Litera Kniha roku (román Hodiny z olova)

2019 Spycher: Literaturpreis Leuk (Spycher: Literární cena Leuk), Švýcarsko (román Příspěvek k dějinám radosti)

2017 cena Čestná spisovatelka města Graz 2017/2018, Rakousko

2016 cena WALD Press AWARD za literární dílo, v němž zkoumá další možnosti románové formy a zároveň odvážně otevírá tabuizovaná témata, týkající se slabších a zranitelných

2012 Georg-Dehio-Buchpreis (Cena Georga Dehia), Německo, Berlín (román Peníze od Hitlera)

2012 Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za překlad knihy Herty Müller Srdce bestie (Herztier)

2011 Cena Magnesia Litera za nejlepší překlad (Herta Müller: Rozhoupaný dech / Atemschaukel)

2011 Cena německých literárních kritiků Usedomer Literaturpreis (Usedomská literární cena) (román Peníze od Hitlera)

2009 Cena Magnesia Litera za nejlepší knihu v kategorii publicistiky (dokumentární román Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla)

2007 Cena Magnesia Litera za nejlepší prózu roku (román Peníze od Hitlera)

Všechna ocenění

Reference

Materiály ke stažení

Autorská práva

Kontakt: info@denemarkova.eu