3x Hodiny z olova | Textland

RECENZE.

Jamal Tuschick: Radka Denemarková – Vorsorgliches Nachschauen. Textland: Made in Germany, 25. 1. 2022.

Jamal Tuschick: Kontemplative Praxis und dynamische Repression. Textland: Made in Germany, 26. 1. 2022.

Jamal Tuschick: Radka Denemarková – Konversationsäquilibristik. Textland: Made in Germany, 27. 1. 2022.

„Zlo obvykle není vidět na první pohled.“

— Radka Denemarková

„Západní standardní pojmy pro Asii mají dva kořeny: exotiku a kolonialismus. Obě páky fungují pouze na piedestalu nadřazenosti. Nadvláda Západu je stará známá věc. Jsme pěšci na čínské šachovnici.“

— Jamal Tuschick

Radka Denemarková: Stunden aus Blei. Román. Z češtiny přeložila Eva Profousová. 880 stran, vázaná kniha, EUR 32,90 (Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg)

Koupit české vydání

Koupit německé vydání